Polityka prywatności » Sereni Capelli Polska

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Spółka Sc Antemco Srl, Ro 33786150, J40/13118/2014, operator sklepu internetowego www.serenicapelli.pl , oświadcza, że ​​wszystkie dane osobowe (dalej zwane „dane”) są traktowane jako ściśle poufne i są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dlatego przykładamy najwyższą wagę do danych osobowych i ich ochrony. W ramach niniejszych zasadach przetwarzania danych osobowych („Zasady”) chcemy Państwa poinformować, jakie dane osobowe zbieramy i jak je będziemy wykorzystywać.

Dane osobowe i ich przetwarzanie

1.1. Kategorie danych osobowych
Zbieramy różne informacje, w zależności od tego, z jakich usług w naszej ofercie zdecydujecie się skorzystać.
Kupując u nas zbieramy:
Nazwisko oraz dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres rozliczeniowy, numer telefonu i dane bankowe dotyczące fakturowania, informacje dotyczące płatności.

Dane demograficzne. Informacje o płci, dacie urodzenia, kraj i preferowanym języku.
Dane pojawiające się w czasie trwania umowy – zakupione produkty, segment klienta, wolumen świadczonych usług

1.2. Cel przetwarzania danych osobowych:
Świadczenie i polepszanie usług. Aby móc świadczyć i polepszać oferowane usługi w sposób satysfakcjonujący, przetwarzamy Państwa dane osobowe. W szczególności obejmują:

Przetwarzanie zamówień na produkty lub usługi, zamawiane za pośrednictwem naszej strony internetowej lub linii telefonicznej klienta. W tym przypadku powodem prawnym jest to, że dane są niezbędne do wykonania umowy kupna, a niektóre informacje są niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych (na przykład dokumenty księgowe).

Powiadomienie o dostępności produktu. W przypadku, w którym wybierzecie opcję monitorowania dostępności towaru, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.
Obsługa klienta. W celu obsługi klientów i eliminacji wszelkich problemów w realizacji umowy sprzedaży, przetwarzamy dane osobowe w oparciu o konieczność wykonania tych umów.

Komunikacja. Zebrane dane wykorzystujemy do komunikacji z Państwem w sposób indywidulany. Na przykład możemy skontaktować się z Państwem telefonicznie, mailowo lub w inny sposób, aby przypomnieć, że znajduje się produkt w Państwa koszyku online, aby pomóc Państwu sfinalizować zamówienie, aby poinformować o aktualnym statusie wniosku, zamówienia lub reklamacji, aby uzyskać dodatkowe informacje, jeśli ma to zastosowanie, lub aby powiadomić Państwa, że należy podjąć działania, aby Państwa konto było aktywne. Jeśli kupujecie u nas jako członek, przetwarzanie danych wynika z uzasadnionego interesu firmy Sc Antemco Srl, tak jak opisano powyżej.

Polepszanie usług. Używamy danych, aby stale polepszać nasze usługi i systemy, w tym dodawać nowe funkcje i podejmować świadome decyzje, korzystając z kompleksowej analizy i business intelligence, a wszystko to w oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie wolności i potrzeb biznesowych, udoskonalenie świadczonych usług w celu utrzymania konkurencyjności. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa praw i interesów, w celu ulepszania usług będziemy wykorzystywać dane osobowe w możliwie jak najbardziej zanonimizowany sposób.

Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywanie sporów. Możemy również przetwarzać dane w uzasadnionym interesie, jakim jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwo naszych systemów i klientów, w celu zapobiegania i wykrywania oszustw, rozwiązywania sporów oraz realizacji naszych umów, w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

Oferty marketingowe.
Komunikacja handlowa
Przesyłamy Państwu informacje handlowe dotyczące produktów podobnych do zakupionych.
Zawsze możecie Państwo odmówić otrzymywanie informacji handlowych, wysyłając wiadomość e-mail pod adres contact@serenicapelli.es w celu anulowania subskrypcji.

W przypadku rezygnacji z otrzymywania wiadomości handlowych, nie będziemy już wykorzystywać Państwa elektronicznych danych kontaktowych w tym celu. Wznowimy ich używanie tylko po ponownej rejestracji lub wyraźnie o nie poprosicie.

Wyświetlane oferty marketingowe mogą być wybierane na podstawie innych informacji o Państwu, zbieranych w czasie, w oparciu o dane kontaktowe, dane demograficzne, ulubione produkty oraz dane dotyczące korzystania z naszych produktów i naszej strony internetowej (pliki cookie, adres IP, informacje podawane przez Państwa przeglądarkę, kliknięcia, wyświetlane komunikaty handlowe, odwiedzane produkty). Przetwarzanie nie jest w pełni zautomatyzowane, ponieważ miałoby dla Państwa skutki prawne.

Jeżeli nie jesteście Państwo naszym klientem, przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody.
Macie Państwo prawo w dowolnym momencie nieodpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.
Przetwarzanie plików cookie ze stron Weboperate de SC Antemco SRL

W przypadku włączenia obsługi plików cookie na Państwa przeglądarce, przetwarzamy zapisy behawioralne z plików cookie umieszczonych na stronie internetowej obsługiwanej przez Sereni Capelli, w celu zapewnienia lepszej funkcjonalność strony serenicapelli.es, a także stron  partnerów, jak i do celów reklamy internetowej firmy Sereni Capelli

1.3. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim
Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim lub w inny sposób za pośrednictwem innych podmiotów, tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wykonania umowy sprzedaży, na podstawie uzasadnionego interesu lub jeśli wcześniej wyraziliście Państwo na to zgodę.

 1. a) spółkom zależnym i firmom przetwarzającym, w celu wykonania umowy sprzedaży, w celu realizacji wewnętrznych procesów i praktyk
 2. b) firmom obsługującym karty kredytowe, dostawcom usług płatniczych zajmujących się przetwarzaniem płatności oraz bankom na podstawie Państwa zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży
 3. c) firmom transportowym, w celu dostarczenia zamówionych przez Państwa produktów lub usług oraz rozpatrywania reklamacji, w tym rozwiązania umowy
 4. d) nasi partnerzy w wybranych przez Państwa programach lojalnościowych
 5. e) inni usługodawcy, osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie danych;
 6. f) stronom trzecim, na przykład prokurator lub sąd, w celu odzyskania lub rozwiązania jakiejkolwiek umowy z Państwem;
 7. g) władze publiczne (np. policja)
 8. h) podmiotom trzecim prowadzącym ankiety wśród klientów

Jeżeli osoba trzecia wykorzystuje dane w kontekście swojego prawnie uzasadnionego interesu, administrator nie bierze na siebie tej odpowiedzialności. Proces ten regulują zasady przetwarzania danych osobowych firm i osób zaangażowanych.
Bezpieczeństwo danych osobowych i czas ich przechowywania

2.1. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. a) Państwa dane są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Będziemy używać systemu szyfrowania SSL (secure socket layer). Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą i zniszczeniem Państwa danych, przed dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnieniem przez osoby nieuprawnione.
 2. b) Prosimy przetwarzających dane, z którymi współpracujemy, o wykazanie zgodności ich systemów z rozporządzeniem RODO.
 3. c) Dostęp do Państwa konta klienta jest możliwy tylko po podaniu osobistego hasła. W tym kontekście ostrzegamy, że absolutnie konieczne jest nieudostępnianie swoich danych dostępowych osobom trzecim i po zalogowaniu się do konta klienta zawsze zamykanie okna przeglądarki, zwłaszcza jeśli udostępniacie swój komputer innym użytkownikom. SC ANTEMCO SRL nie ponosi odpowiedzialności za nadużycia dotyczące używanych haseł, chyba że sytuacja została spowodowana bezpośrednio przez naszą stronę internetową.

3.1. Czas przetwarzania

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe
przez okres absolutnie niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży na 1 rok od zakończenia okresu gwarancyjnego w celu rozwiązania ewentualnych sporów tak długo, jak SC ANTEMCO SRL, jako administrator, jest zobowiązany do przechowywania informacji, zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, na przykład faktury wystawione przez SC ANTEMCO SRL, są archiwizowane zgodnie z prawem przez okres 10 lat od ich wystawienia.

Porozumienie o powiadomieniu o dostępności towaru obowiązuje przez okres dostępności przesłanych informacji, jednak nie dłużej niż 1 rok lub do odwołania.
Porozumienie dotyczące ofert marketingowych obowiązuje przez 4 lata lub do jej odwołania

Recenzja 6 lat // Pomoc 10 lat // Komunikacja 2 lata // Konkursy 1 rok

W pozostałych przypadkach czas przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub jest podyktowany przepisami o ochronie danych osobowych.
Prawa osób, których dane dotyczą

 1. a) Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe, możecie Państwo zażądać bezpłatnych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. b) Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych nie jest zgodne z ochroną Państwa danych osobowych oraz narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, możecie Państwo zażądać wyjaśnień, zażądać usunięcia sytuacji, a w szczególności zażądać sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub zablokowania danych osobowych.
 3. c) Jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail contact@serenicapelli.es. Możecie Państwo również skontaktować się z Krajowym Urzędem Nadzoru o Przetwarzanie Danych Osobowych.
 4. d) Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta. Jeżeli cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zostaną one usunięte lub zanonimizowane; jednakże środki te nie mają wpływu na dane osobowe niezbędne SC ANTEMCO SRL do wywiązania się ze zobowiązań prawnych (np. realizacji już przejętych zamówień) lub do ochrony uzasadnionych interesów. Usunięcie danych osobowych następuje również wtedy, gdy nie jest to konieczne do zamierzonego celu lub gdy przechowywanie Państwa danych jest niedopuszczalne z innych powodów przewidzianych ustawodawstwem.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje z Twojej przeglądarki, zwłaszcza w postaci plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de la pagina web y para que no se puedan apagar nuestros sistemas.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services